Navigeringsmeny
Kolttalain mukainen maan myynti - ingressi sv

Markförsäljning enligt skoltlagen

NTM-centralen kan till skolter som bor inom skoltområdet sälja maximalt 5 hektar mark huvudsakligen för bostadsbyggande. Till en lägenhet som redan ägs av en skolt kan också tilläggsområden säljas. Marken säljs till gängse pris enligt användningsändamål.

Innan du lämnar in ansökan lönar det sig att kontakta NTM-centralen i Lappland eller landsbygdsnäringsmyndigheten i Enare kommun.

Det är fortfarande möjligt att överföra besittningen från Forststyrelsen till NTM-centralen.

Mer information:

  • överinspektör Inka Ahonen, NTM-centralen i Lappland, tel. 0295 037 096, e-post: förnamn.efternamn@ely-keskus.fi
  • lantbrukssekreterare Minna Pulju (Enare kommun, landsbygdsväsendet,) tfn 040 357 6077, e-post: fornamn.efternamn@inari.fi

Regional information