Navigeringsmeny

Mjölkstöd

Mjölkstöd

Produktionsstödet för mjölk syftar till att trygga en lönsam, kvalitativ och kontinuerlig produktion.

Stöd för direktförsäljning av mjölk betalas till sökanden direkt från mjölken som säljs till konsumenten eller från försäljning eller överföring av övriga mjölkprodukter. Stöd för direktförsäljning av mjölk sökes hos NTM-centralen genom att meddela den sålda mängden med Livsmedelsverkets blankett. 

Stöd för mejerimjölk samt stöd för att minska mjölkproduktion sökes hos kommunen. 


Regional information


Uppdaterad: 17.11.2023