Tillstånd, anmälningar och utlåtanden

  • Yritysten luvat ja ilmoitukset
    • Maaseutuelinkeinojen luvat
    • Kalatalouden luvat
  • Liikenteen luvat, ilmoitukset ja lausunnot
  • Ympäristön luvat ja ilmoitukset
    • Ympäristön lupa-asiat ymparisto.fi:ssä

Yritysten luvat ja ilmoitukset

Tillstånd för landsbygdsnäringar

Tillstånd för fiskerihushållning

Tillstånd, anmälningar och utlåtanden för trafik

Tillstånd och anmälningar för miljö