NTM-centralen i Sydöstra Finland

Navigeringsmeny

KAS Huvudsida - vänster kolumn

Kontaktuppgifter

Öppetid

vardagar kl. 8.00–16.15

Telefonväxeln

0295 029 000

Verksamhetsstället i Kouvola

Postadress PB 1041, 45101 Kouvola
Besöksadress Salpausselänkatu 22

Verksamhetsstället i Villmanstrad

Besöksadress Villimiehenkatu 2 B

Registratur

[email protected]

  • Av datasäkerhetsskäl hämtar vi inte dokument via länkar.
  • Då du skickar en bilaga, kontrollera att filstorleken inte är för stor (över 40 MB).

Nyheter från regionen

ÖVRIG AKTUELL INFORMATION

NTM-centralen i Sydöstra Finland - senaste pressmeddelanden

Riksomfattande och gemensamma pressmeddelanden

Uppdaterad: 09.04.2024