NTM-centralen i Sydöstra Finland

Navigeringsmeny

KAS Huvudsida - vänster kolumn

Kontaktuppgifter

Öppetid

vardagar kl. 8.00–16.15

Telefonväxeln

0295 029 000

Verksamhetsstället i Kouvola

Postadress PB 1041, 45101 Kouvola
Besöksadress Salpausselänkatu 22

Verksamhetsstället i Villmanstrad

Besöksadress Villimiehenkatu 2 B

Registratur

kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi

Sociala medier

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen Twitter-tili.

PÅ ANDRA WEBBPLATSER