Navigeringsmeny
Ajankohtaista - Viestintä - SVE

Kommunikation

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifterna till NTM-centralernas informationspersonal:

Kommunikation är en viktig del av arbetet för personalen vid NTM-centralerna. NTM-centralerna ger alla sina kunder en enhetlig kundservice och informerar öppet om sin service och sin verksamhet.

Logotyper, grafiska anvisningar och materialbank

NTM-centralernas logoversionerna, layoutunderlagen samt de grafiska anvisningarna finns tillgängliga på  materialbank:


Regional information


Uppdaterad: 23.11.2023