Navigeringsmeny
Ajankohtaista - Viestintä - SVE

Kommunikation

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifterna till NTM-centralernas informationspersonal fås fram genom att välja önskat område under rubriken Välj område uppe till höger eller klicka på länken:

Kommunikation är en viktig del av arbetet för personalen vid NTM-centralerna. NTM-centralerna ger alla sina kunder en enhetlig kundservice och informerar öppet om sin service och sin verksamhet.

Logotyper, grafiska anvisningar och materialbank

NTM-centralernas logoversionerna, layoutunderlagen samt de grafiska anvisningarna finns tillgängliga på  materialbank:


Regional information


Regional information

Kommunikation - Nyland

Kontaktuppgifter

Nylands ELY-centrals kontaktpersoner i kommunikationsfrågor:

  • informationschef Tarja Helin, 0295 021 053
  • informatör Aino Hela, 0295 021 085
  • informatör Noora Hellman, 0295 021 195
  • informatör Memmi Ojantola, 0295 021 256

E-postadressen är: information.nyland(at)ely-centralen.fi