Navigeringsmeny

Yritysrahoitus

Finansiering av företag

Vi stöder små och medelstora finländska företags utvecklings- och investeringsprojekt. Målet är att skapa ny affärsverksamhet, främja små och medelstora företags tillväxt och internationalisering samt stärka företagens innovationsverksamhet. Genom att stöda företagen uppmuntrar vi företag att förnya sig och eftersträva hållbar tillväxt och produktivitet.

Vår företagsfinansiering består av understöd från olika källor. I den största delen av understöden ingår finansiering från Europeiska unionen.

Fråga råd av en expert

För att ta reda på finansieringsmöjligheterna och finansieringskällan för ett projekt, ta kontakt med NTM-centralernas finansieringsrådgivning:

  • Finansiering av små och medelstora företag – fråga råd av en expert, ring 0295 024 800

Utvecklingsunderstöd för företag

Utvecklingsunderstödet för företag beviljas för betydande utvecklings- och investeringsprojekt med vilka ett företag till exempel utvecklar nya eller uppdaterade produkter, tjänster eller produktionsmetoder, förbättrar sin internationaliseringsberedskap eller kartlägger nya marknader och affärsmöjligheter.

Utvecklingsunderstöd för företags internationalisering i Västra och Södra Finland

För företag som sysselsätter färre än 50 personer och planerar att internationalisera sig och vill utreda företagets möjligheter att utvidga sin verksamhet utanför Finlands gränser.

Företagsstöd för landsbygden

Företagsstöden för landsbygden erbjuder möjligheter, både för nyetablerade och expanderande företag, att utveckla sin verksamhet och förnya sig i landsbygdsområdena. Du kan ansöka om företagsstöd för landsbygden fastän du inte skulle utöva jordbruk vid sidan om din företagsverksamhet. Inriktningen av finansieringen grundar sig på tyngdpunkterna och urvalskriterierna i landsbygdsprogrammet för Fastlandsfinland och dess regionala delar.

Utvecklingsunderstöd för företagens verksamhetsmiljö

Utvecklingsunderstödet för företagens verksamhetsmiljö kan beviljas till icke-vinstdrivande offentliga och privata samfund samt stiftelser. Understöd kan beviljas för projekt vars syfte är att åstadkomma omedelbara verkningar för små och medelstora företags verksamhetsmiljö eller för förutsättningarna för utveckling av företagsverksamheten.

Ansökan om understöd för utvecklande av verksamhetsmiljön för forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt (TKI) som har nätverkats på bred front och som är inriktade på näringslivet

Projekten som avses i ansökan om finansiering stöder forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt (FoUI) som utgår från näringslivets behov, i synnerhet små och medelstora företag, och som har ett brett nätverk och utnyttjas av yrkeshögskolor, universitet och forskningsinstitut och som påskyndar det snabba utnyttjandet av forskningskompetens i små och medelstora företags tillväxtaffärsverksamhet. Finansiering kan sökas av icke-vinstdrivande högskolor och forskningsinstitut som har till uppgift att bedriva forskning.

Transportstöd

Med transportstödet sänker man fraktkostnaderna för långa transportsträckor för produkter som förädlats av små och medelstora företag i glesbygden och förbättrar därmed förutsättningarna för företagsverksamhet och företagens konkurrenskraft.

Om ditt företag har behov av kompetensutveckling

Du kan ansöka om PrecisionsUtbildning eller RekryteringsUtbildning för utbildningsprojekt. Då betalar ditt företag endast en del av utbildningskostnaderna, den största delen betalas av NTM-centralen.

Utvecklingstjänster för företag

Få enkelt och förmånligt hjälp av toppexperter för att utveckla företaget. Du får en helhetsbild över hur din affärsverksamhet ser ut just nu samt en tydlig utvecklingsplan. Dessutom får du också utbildningsprogram om olika ämnen för företagens nyckelpersoner.

Tyngdpunkterna i finansieringen varierar inom NTM-centralernas verksamhetsområden

Se riktlinjerna för finansiering i ditt företags område. 

Du kan också ansöka om finansiering från andra organisationer inom Team Finland -nätverket

Vi är en del av det riksomfattande Team Finland-nätverket som hjälper företag att växa och internationalisera sig.

Team Finland -aktörerna Business Finland och Finnvera Abp erbjuder finansiering för olika ändamål. På Team Finland -webbplatsen hittar du alla aktörers finansieringstjänster.

Du kan kontakta Team Finland-tjänsten genom blanketten för kontaktbegäran. Som nätverk söker vi upp den expert eller tjänst som lämpar sig bäst för ditt behov. Vi samarbetar även intensivt med lokala utvecklingsbolag, handelskammare och företagarorganisationer.


Regional information


Ta kontakt

Finansiering för SMF Företag - fråga experten: 0295 024 800

  • Servicen är öppen mån-fre kl. 9-15 
  • OBS! Servicen är öppet 11.7-15.7.2022  kl. 9-12 och 13-15 och 25.7-29.7.2022 kl. 9-12 och 13-15

Vill du ha hjälp med finansiering, internationalisering eller kompetensutveckling?
Fyll i formuläret - en expert från Team Finland -nätverket kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. 

På andra webbplatser

Uppdaterad: 17.11.2023