Navigeringsmeny

Yrityksen perustaminen - ingressi -sv

Grunda ett företag

FöretagsFinlands telefonrådgivning och webbsidan suomi.fi/foretag ger dig grundläggande information om hur du grundar ett företag och inleder företagsverksamheten. Du får personlig rådgivning från företagstjänsten och centret för nya företag i din region eller hemkommun eller från den regionala arbets- och näringsbyrån.

Utlänning som etablerar företagsverksamhet

Vi ger regionala riktlinjer för arbetstillstånd för utländsk arbetskraft och fattar delbeslut om ansökningar om uppehållstillstånd för företagare.


Regional information


Uppdaterad: 28.12.2023