Tjänster och kontaktinformation

Uträtta alltid ärenden i första hand via tjänsterna

Till våra tjänster hör bland annat bidrag, stöd, finansiering, tillstånd, utbildningar samt rådgivnings- och informationstjänster. Välj först din målgrupp nedan för att hitta rätt tjänst.

I anslutning till tjänsten hittar du relaterade uppgifter, anvisningar och servicekanaler (kontaktuppgifter och blanketter). När du uträttar ärenden via tjänsterna förkortas handläggningstiden för ditt ärende. Försök alltid att använda den elektroniska servicekanalen.

Kontaktinformation

Var i första hand i kontakt med vår kundservice, då du behöver vägledning eller hjälp av en sakkunnig. Du kan också ta kontakt med den regionala NTM-centralens telefonväxel.


Tjänster

Är du personkund, företagare eller myndighet?

Du hittar tjänster som du är berättigad till genom att trycka på knapparna nedan. När du valt en tjänst som passar dig från listan, når du beskrivningen av tjänsten och i samband med den hittar du anvisningar om tjänsten, blanketter och kontaktuppgifter samt kan logga in för elektronisk ärendehantering.


Muu asiointi

Löydät tietoa muun muassa yleisistä asiointilomakkeista sekä ohjeet maksatuksen hakemiseen ja väärinkäytösilmoituksen tekemiseen.

Annan tjänster

Uppdaterad: 24.11.2023