Tjänster och kontaktinformation

Uträtta alltid ärenden i första hand via tjänsterna

Till våra tjänster hör bland annat bidrag, stöd, finansiering, tillstånd, utbildningar samt rådgivnings- och informationstjänster. Välj först din målgrupp nedan för att hitta rätt tjänst.

I anslutning till tjänsten hittar du relaterade uppgifter, anvisningar och servicekanaler (kontaktuppgifter och blanketter). När du uträttar ärenden via tjänsterna förkortas handläggningstiden för ditt ärende. Försök alltid att använda den elektroniska servicekanalen.

Muu asiointi

Kontaktinformation

 •  

  Trafikens kundservice

  • Responskanalen (palautevayla.fi) (Sök information, ge respons, fråga om råd 24/7)
  • Telefontjänst 0295 020 600  må–fr kl. 9–15 (lna/msa)
  • Chatservice kundrådgivare på plats må–fre kl. 9–15 (däremellan virtuell rådgivare)
  • E-post liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi
   Vi behandlar kontakter vardagar kl. 8-16.
  • Vägtrafikantlinjen 0200 2100 Anmälningar om problem som äventyrar trafiken på vägnätet (24 h, lna/msa)

  Kundtjänst för miljöfrågor

  • Telefontjänst 0295 020 900 må–fr kl. 9–16 (lna/msa)
  • E-post kundservice.miljo@ntm-centralen.fi eller kundservice.miljo@rfv.fi
  • Chatservice www.miljo.fi-, vatten.fi- webbplatser samt NMT-centralens hemsida må–fre kl. 12–15

  Vindkraftsrådgivning 0295 023 044

  FöretagsFinlands telefontjänst 0295 020 500

  Företagarens Ekonomihjälp 0295 024 880

  Finansiering av små och medelstora företag 0295 024 800 må-fr kl. 9.00-15.00

  TE-tjänster: allmän rådgivning för personkunder 0295 025 510

  Samtalen kostar den normala telefonkostnaden (lna/mta).

 • Södra Österbotten

  0295 027 500
  PB 156, 60101 Seinäjoki
  registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi

  Södra Savolax

  0295 024 000
  PB 164, 50101 Mikkeli
  registratur.sodrasavolax@ntm-centralen.fi

  Tavastland

  0295 025 000
  PB 29, 15141 Lahti
  registratur.tavastland@ntm-centralen.fi

  Sydöstra Finland

  0295 029 000
  PB 1041, 45101 Kouvola
  registratur.sydöstrafinland@ntm-centralen.fi

  Kajanaland

  0295 023 500
  PB 115, 87101 Kajaani
  registratur.kajanaland@ntm-centralen.fi

  Mellersta Finland

  0295 024 500
  PB 250, 40101 Jyväskylä
  registratur.mellerstafinland@ntm-centralen.fi

  Lappland

  0295 037 000
  PB 8060, 96101 Rovaniemi
  registratur.lappland@ntm-centralen.fi

  Birkaland

  0295 036 000
  PB 297, 33101 Tampere
  registratur.birkaland@ntm-centralen.fi

  Österbotten

  0295 028 500
  PB 131, 65101 Vaasa
  registratur.osterbotten@ntm-centralen.fi

  Norra Karelen

  0295 026 000
  PB 69, 80101 Joensuu
  registratur.norrakarelen@ntm-centralen.fi

  Norra Österbotten

  0295 038 000
  PB 86, 90101 Oulu
  registratur.norraosterbotten@ntm-centralen.fi

  Norra Savolax

  0295 026 500
  PB  2000, 70101 Kuopio
  registratur.norrasavolax@ntm-centralen.fi

  Satakunta

  0295 022 000
  PB 266, 28101 Pori
  registratur.satakunta@ntm-centralen.fi

  Nyland

  0295 021 000
  PB 36, 00521 Helsinki
  registratur.nyland@ntm-centralen.fi

  Egentliga Finland

  0295 022 500
  PB 236, 20101 Turku
  registratur.egentligafinland@ntm-centralen.fi

  NTM-centralernas och TE-byråernas utvecklings- och förvaltningcenter (UF-centret, på finska)

  0295 020 000

 • Kontakttaganden i de flesta ärenden och tjänster besvaras av kundservicecentralerna; de kan alltid nås under tjänstetid. Du kan också kontakta oss via telefonväxeln. I NTM-centralernas expertsökning kan du söka kontaktuppgifter med ämnesord eller tjänst.

  NMT-centralernas sök expert

  E-postadresser

  E-postadresser skrivs: fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi