NTM-centralen i Österbotten

Navigeringsmeny

POH Etusivu - vasen palsta_sv

Kontaktuppgifter 

Telefonväxel

0295 028 500

Verksamhetsställe i Vasa

Postadress PB 131, 65101 Vasa
Besöksadress Wolffskavägen 35 B, 5 vån.
Öppet vardagar kl. 8.00 - 16.15

Verksamhetsställe i Karleby

Postadress PB 240, 67101 Karleby
Besöksadress Långbrogatan 15
Öppet vardagar kl. 8.00 - 15.00

Registratur

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten
Registraturen
PB 131, 65101 VASA
registratur.osterbotten@ntm-centralen.fi

Sociala medier

​​​