Navigeringsmeny
POH Työmarkkinat_sv

 

Arbetsmarknaden - Österbotten och Mellersta Österbotten

På denna sida publiceras uppföljnings-, prognostiserings- och statistikmaterial som gäller utvecklingen på arbetsmarknaden.

 

Sysselsättningsöversikter

NTM-centralen i Österbotten ger varje månad ut en sysselsättningsöversikt för regionen. Sysselsättningsöversiktens uppgifter grundar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken berättar om arbets- och näringsbyråernas arbetssökande kunder, lediga platser som arbetsgivarna anmäler till arbets- och näringsbyråerna och arbetskraftspolitiska åtgärder. Arbets- och näringsministeriet ger ut en sysselsättningsöversikt för hela landet och NTM-centralerna sammanställer de regionala sysselsättningsöversikterna. Uppgifter om publiceringsdagar och en länk till den riksomfattande sysselsättningsöversikten finns i länkarna till höger.


År 2022

År 2021


År 2020

År 2019


Yrkesbarometrar

Yrkesbarometern är ett verktyg som används för att bedöma utbudet av och efterfrågan på arbetskraft och balansen mellan dem i olika yrken och på olika områden. Bedömningarna sträcker sig över den närmaste framtiden, dvs. ett halvt år framåt från bedömningstidpunkten. Bedömningarna i yrkesbarometrarna grundar sig på arbets- och näringsbyråns sakkunskap om den lokala arbetsmarknaden.

Barometern görs två gånger om året på alla NTM-centralers områden. Uppgifterna i yrkesbarometern kan utnyttjas t.ex. inom arbetsförmedling, yrkesvägledning, informationstjänst, planering av yrkesutbildning och utarbetande av arbetsmarknadsprognoser.

 

Kartläggning av kompetensbehov