Navigeringsmeny
POH Työmarkkinat_sv

 

Arbetsmarknaden - Österbotten och Mellersta Österbotten

På denna sida publiceras uppföljnings-, prognostiserings- och statistikmaterial som gäller utvecklingen på arbetsmarknaden.

 

Sysselsättningsöversikter

NTM-centralen i Österbotten ger varje månad ut en sysselsättningsöversikt för regionen. Sysselsättningsöversiktens uppgifter grundar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken berättar om arbets- och näringsbyråernas arbetssökande kunder, lediga platser som arbetsgivarna anmäler till arbets- och näringsbyråerna och arbetskraftspolitiska åtgärder. Arbets- och näringsministeriet ger ut en sysselsättningsöversikt för hela landet och NTM-centralerna sammanställer de regionala sysselsättningsöversikterna. Uppgifter om publiceringsdagar och en länk till den riksomfattande sysselsättningsöversikten finns i länkarna till höger.


År 2024

År 2023

År 2022

År 2021

Om du är intresserad av sysselsättningssiffror från tidigare år, kontakta planerare Meeri Koski, meeri.koski (at) ely-keskus.fi

 

Yrkesbarometrar

 

Yrkesbarometern är ett verktyg som används för att bedöma utbudet av och efterfrågan på arbetskraft och balansen mellan dem i olika yrken och på olika områden. Bedömningarna sträcker sig över den närmaste framtiden, dvs. ett halvt år framåt från bedömningstidpunkten. Bedömningarna i yrkesbarometrarna grundar sig på arbets- och näringsbyråns sakkunskap om den lokala arbetsmarknaden.

Barometern görs två gånger om året på alla NTM-centralers områden. Uppgifterna i yrkesbarometern kan utnyttjas t.ex. inom arbetsförmedling, yrkesvägledning, informationstjänst, planering av yrkesutbildning och utarbetande av arbetsmarknadsprognoser.

 

Kartläggning av kompetensbehov

 

Uppdaterad: 26.03.2024