Navigeringsmeny
POH Tehtävät ja toiminta_sv

Uppgifter och verksamhet –
Österbotten och Mellersta Österbotten

NTM-centralen i Österbotten har ett ansvarsområde, dvs. näringar, arbetskraft och kompetens. I syfte att göra regionförvaltningen effektivare har en del av de nedan uppräknade uppgifter som sköts inom näringsansvarsområdet administrativt koncentrerats till en annan NTM-central som sköter uppgifterna på ett mer omfattande område eller i hela landet. Kunderna får ändå fortsättningsvis bejäning i dessa ärenden vid NTM-centralen i Österbotten.

Tjänsterna inom ansvarsområdena för trafik och infrastruktur respektive miljö och naturresurser för landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten tillhandahålls av NTM-centralen i Södra Österbotten.

Uppgifter

 • Rådgivnings-, finansierings- och utvecklingstjänster för företag
 • Utveckling av näringslivet och innovationsmiljön
 • Den regionala närings- och arbetskraftspolitiken
 • Utveckling av lantbruket och landsbygdsnäringarna
 • Främjande av fiskerihushållningen
 • Invandring, invandrares integration och sysselsättning
 • Prognoser gällande utvecklingen inom näringslivet och sysselsättningen samt kompetens- och utbildningsbehoven
 • Främjande av kulturen och den kreativa ekonomin
 • Planerings-, anskaffnings- och uppföljningsuppgifter gällande yrkesutbildning och yrkesinriktad vuxenutbildning
 • Strukturfondsuppgifter
 • Ledning av regionens arbets- och näringsbyrå

Uppgifter över verksamhetsområdets gränser

 • uppgifter som gäller den regionala samordningen, planeringen, styrningen och uppföljningen av invandrares integration och invandring i stor skala också på Södra Österbottens NTM-centrals verksamhetsområde

>> Vision och värden

Verksamhetsområde

Det huvudsakliga verksamhetsområdet för NTM-centralen i Österbotten består av landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

 

​​​​​​​Vision

I riktning mot en hållbar framtid – för människors och regioners bästa​​​​​​​

Värden

 • Kundorientering
 • Sakkunskap
 • Samarbete

Uppdaterad: 11.08.2022