Navigeringsmeny
POH Talous ja elinkeinoelämä

Ekonomi och näringsliv -
Österbotten och Mellersta Österbotten

På denna sida publiceras uppföljnings-, prognostiserings- och statistikmaterial som gäller ekonomi och näringsliv. På sidan finns endast det senast publicerade materialet. Frågor om äldre material kan skickas per e-post till registratur.osterbotten(at)ntm-centralen.fi

Regionala utvecklingsutsikter

Regionala utvecklingsutsikter är en publikation som arbets- och näringsministeriet och NTM-centralerna ger ut två gånger om året. I den sammanställs NTM-centralernas och andra regionutvecklares syn på NTM-centralens områdes och dess ekonomiska regioners nuläge och framtida utvecklingsutsikter. I översikten utvärderas regionens utvecklingsutsikter ur tre olika perspektiv, vilka är näringsliv och företagsverksamhet, arbetslöshetens mängd och struktur samt tillgång på kunnig arbetskraft.

​​​​​​​

Konjunkturöversikt

Avsikten med översikten är att ta fram så färsk information som möjligt om de senaste konjunkturerna inom de viktigaste industribranscherna och huvudbranscherna i båda våra landskap. Som material används månatliga uppgifter om omsättningen. De beställs av Statistikcentralen i samarbete med Österbottens handelskammare, Österbottens förbund och Mellersta Österbottens förbund. Översikten ges ut två gånger om året, på  våren och hösten.

Finansieringsstatistik

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten publicerar årligen en statistik över den
finansiering som NTM-centralen i Österbotten har beviljat i landskapen Österbotten och
Mellersta Österbotten. Till Österbottens NTM-centrals område kanaliseras offentlig finansiering
även via andra NTM-centraler, Finnvera och Business Finland. Finansieringsstatistiken
omfattar även den finansiering som dessa instanser har beviljat till Österbottens
NTM-centrals område.

POH Talous ja elinkeinoelämä - linkit Oikopolut
POH Talous ja elinkeinoelämä - linkit Oikopolut