Palvelut - Valvonta - ingressi

Övervakning

Näringar

Miljö

NTM-centralerna har övervakningsuppgifter enligt miljöskyddslagen, vattenlagen och avfallslagen. NTM-centralen övervakar regionförvaltningsverkets miljö- och vattentillståndsbeslut och bevakar det allmänna intresset i miljö- och vattenärenden.


Regional information


Uppdaterad: 05.10.2022