Palvelut - Valvonta - ingressi

Övervakning

Näringar

Miljö

NTM-centralerna har övervakningsuppgifter enligt miljöskyddslagen, vattenlagen och avfallslagen. NTM-centralen övervakar regionförvaltningsverkets miljö- och vattentillståndsbeslut och bevakar det allmänna intresset i miljö- och vattenärenden.

NTM-centralen övervakar planläggningen, byggandet och den övriga områdesanvändningen när det gäller frågor som har betydande regionala effekter eller som gäller hela landet. NTM-centralerna har också tillsyn över marktäkt inom sina regioner.


Regional information


Uppdaterad: 25.05.2023