Regional information

Datum Tidpunkt Event Region
27.5.2024 15:00 – 16:00 Kalastuksenvalvojan koetilaisuus Lappland
28.5.2024 09:00 – 14:00 Hyvien väestösuhteiden foorumi Sydöstra Finland, Södra Österbotten, Norra Savolax, Satakunta, Lappland, Tavastland, Södra Savolax, Kajanaland, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten, Norra Karelen, Norra Österbotten, Nyland, Egentliga Finland
28.5.2024 12:00 – 14:30 Hakuinfo: Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen -rahoitushaku 2024 Sydöstra Finland, Lappland, Tavastland, Kajanaland, Birkaland, Österbotten, Norra Österbotten, Nyland
28.5.2024 15:00 – 16:00 Kalastuksenvalvojan koetilaisuus Lappland, Kajanaland
28.5.2024 17:00 – 19:00 Tule kuulemaan Vermassalon tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta yleisötilaisuuteen Virroille 28. toukokuuta Birkaland
29.5.2024 09:15 – 10:45 Team Finland -aamiaisinfo: Team Finland -verkoston palvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen Tavastland
31.5.2024 14:00 – 15:00 YLVA-klinikat kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille Sydöstra Finland, Södra Österbotten, Norra Savolax, Satakunta, Lappland, Tavastland, Södra Savolax, Kajanaland, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten, Norra Karelen, Norra Österbotten, Nyland, Egentliga Finland
3.6.2024 08:15 – 09:30 ELY-keskuksen rahoitusinfossa puhutaan rahasta, kasvusta ja kansainvälistymisestä -webinaari Norra Savolax, Södra Savolax, Norra Karelen
4.6.2024 11:30 – 14:30 Rahaa ja neuvontaa yrityksille: Business Finland Tempo, Team Finland ja ulkomaanverkoston palvelut Tavastland
5.6.2024 08:30 – 13:00 ”Haluaisin rekrytoida maahanmuuttaneen, mutta…” Työelämän haasteita ja ratkaisuja Nyland
5.6.2024 17:00 – 19:00 Yleisötilaisuus 5.6.2024, YVA-selostus, Nordic Ren-Gas Oy:n Puhtaiden P2X-kaasupolttoaineiden ja CO2-vapaan kaukolämmön yhteistuotantolaitos, Kerava Nyland
6.6.2024 13:00 – 14:30 Tekeminen näkyviin - ideoita viestintään (Itä-Suomi) Norra Savolax, Södra Savolax, Norra Karelen
12.6.2024 15:00 – 17:00 Kosteikkotapahtuma, Keuruu Mellersta Finland
13.6.2024 12:00 – 15:00 Kanta-Hämeen rahoitusinfo ja maakunnallisen TKI-tilannekuvan esittelytilaisuus Tavastland
28.8.2024 09:00 – 16:00 Keski-Suomen kiertotalousmessut 2024 Mellersta Finland
3.9.2024 09:00 – 12:00 Rakennussuojelun tulevaisuus -työpaja (2/5), Teams-etäyhteydellä Sydöstra Finland, Norra Savolax, Södra Savolax, Norra Karelen
10.9.2024 09:00 – 12:00 Rakennussuojelun tulevaisuus -työpaja (3/5), Teams-etäyhteydellä Lappland, Kajanaland, Norra Österbotten
11.9.2024 09:00 – 12:00 Rakennussuojelun tulevaisuus -työpaja (4/5), Teams-etäyhteydellä Tavastland, Birkaland
17.9.2024 09:00 – 12:00 Rakennussuojelun tulevaisuus -työpaja (5/5), Teams-etäyhteydellä Södra Österbotten, Mellersta Finland, Österbotten
9.10.2024 08:45 – 15:30 Luonnonsuojelun ajankohtaispäivä 2024, Turku sekä Teams-etäyhteydellä Satakunta, Egentliga Finland