De kungörelser, offentliga delgivningar och beslut inom ansvarsområdet för miljö och naturresurser som är riksomfattande eller omfattar flera regioner

På den här sidan hittar du från och med den 1 oktober 2023 de av NTM-centralernas kungörelser, offentliga delgivningar och beslut inom ansvarsområdet för miljö och naturresurser som är riksomfattande eller omfattar flera regioner. Dokument som publicerats tidigare hittar du på varje NTM-centrals egen sida Kungörelser och meddelanden genom att välja önskat område i rullgardinsmenyn.

Kungörelser och meddelanden

Kungörelser, offentliga delgivningar, beslut som publiceras på den här sidan finns till påseende åtminstone under den tid som motsvarar den offentliga delgivningen, dvs. 7 + 30 dygn. Äldre kungörelser, offentliga delgivningar och beslut kan man begära ut från registraturen.

Kungörelser enligt naturvårdslagen

Beslut enligt naturvårdslagen

Andra kungörelser, offentliga delgivningar och beslut enligt vattenlagen

Andra kungörelser, beslut och offentliga delgivningar

  • --

Uppdaterad: 29.02.2024