Finansieringsrådgivning för små och medelstora företag - ring och fråga en sakkunnig om råd

Telefontjänst 0295 024 800 (lna/msa) må-fr kl. 9.00-15.00

Sakkunniga på den riksomfattande finansieringsrådgivningstjänsten för små och medelstora företag ger råd till små och medelstora företag och samarbetspartner till företagstjänster i NTM-centralernas

  • utvecklingsbidrag för företag
  • utvecklingstjänster för företag och
  • frågor som gäller företagsfinansiering av landsbygden.

Bidragen är till största delen delvis delfinansierade av Europeiska unionen. Rådgivningen fokuserar på ansökan om nationella företagsstöd, mål och kriterier för EU:s strukturfondsperiod 2021-2027.

I rådgivningstjänsten kan du fråga bland annat om följande:

  • Pågående finansieringsansökningar för små och medelstora företag och förutsättningarna för dem
  • Allokeringen av finansieringen i olika områden och om de områdesspecifika finansieringsriktlinjerna
  • Elektronisk ärendehantering och ansökningsprocessen
  • Handläggningstider, begäran om komplettering och ändringsansökningar
  • Utbetalning
  • NTM-centralens övriga företagstjänster.

I rådgivningstjänsten får du också information från andra offentliga finansieringskällor, bl.a. Business Finlands och Finnveras tjänster samt NTM-centralens övriga företagstjänster. Vid behov hänvisar rådgivningstjänsten dig smidigt vidare till en annan expertinstans eller till regionala aktörer inom företagstjänster.


Regional information


Uppdaterad: 17.11.2023