Navigeringsmeny

Upphandling av arbetskrafts- och företagstjänster

NTM-centralerna ordnar arbetskrafts- och företagstjänster (TE-tjänster) i samarbete med arbets- och näringsbyråerna. Upphandling styrs av lagstiftning, upphandlingslagen, lagen om off- entlig arbetskrafts- och företagsservice samt integrationsfrämjande. 

För vem upphandlar TE-tjänster?

NTM-centralerna ordnar arbets- och näringstjänster för personkunder samt företags- och arbetsgivarkunder.

  • Service för personkunder (te-palvelut.fi)
    Målet med service för personkunder är att stöda arbetssökande kund när hen söker arbete, alternativ på karriärvägen eller metoder att utveckla sin kompetens.

  • Företags- och arbetsgivartjänster (te-palvelut.fi)
    I företags- och arbetsgivartjänster påverkar vi uppkomsten av ny företagsverksamhet och främjar företagens verksamhetsförutsättningar genom att främja företagsutveckling, tillväxt och internationalisering.

Aktuellt om upphandling

Vi höll en virtuell workshop den 3.6.2021 om utvecklandet av upphandling av arbetskrafts- och företagstjänster på riksomfattande nivå. I workshopen deltog 200 personer, av vilka hälften var serviceproducenter och den andra hälften representanter för beställarna, dvs. sakkunniga inom NTM-centralen, arbets- och näringsbyrån och arbets- och näringsministeriet. I workshopen kartlade vi utvecklingsteman för riksomfattande upphandling.

Sammanställning från utvecklingsworkshopen 3.6.2021 (på finska, pdf)


Regional information