Navigeringsmeny

Upphandling av arbetskrafts- och företagstjänster

NTM-centralerna ordnar arbetskrafts- och företagstjänster (TE-tjänster) i samarbete med arbets- och näringsbyråerna. Upphandling styrs av lagstiftning, upphandlingslagen, lagen om off- entlig arbetskrafts- och företagsservice samt integrationsfrämjande. 

För vem upphandlar TE-tjänster?

NTM-centralerna ordnar arbets- och näringstjänster för personkunder samt företags- och arbetsgivarkunder.

  • Service för personkunder (te-palvelut.fi)
    Målet med service för personkunder är att stöda arbetssökande kund när hen söker arbete, alternativ på karriärvägen eller metoder att utveckla sin kompetens.

  • Företags- och arbetsgivartjänster (te-palvelut.fi)
    I företags- och arbetsgivartjänster påverkar vi uppkomsten av ny företagsverksamhet och främjar företagens verksamhetsförutsättningar genom att främja företagsutveckling, tillväxt och internationalisering.


Regional information