Minderåriga som anlänt utan vårdnadshavare

Till Finland anländer barn utan vårdnadshavare som asylsökande, kvotflyktingar och genom familjeåterförening. När barnen har fått uppehållstillstånd flyttar de oftast till familjegrupphem eller stödboendeenheter. Vid NTM-centralerna samarbetar vi med kommunerna för att barnen ska ha en hemlik enhet att bo i. Vi ersätter kommunerna för kostnaderna som uppstår för att ordna barnens boende. Välfärdsområdena ordnar boendet för barnen från och med 1.1.2023. Kommunen fattar fortfarande beslut om mottagande av minderåriga genom att bevilja dem kommunplatser efter att först ha hört välfärdsområdet.

Invandringskontaktpersonerna vid våra NTM-centraler ger mer information om hur kostnaderna ersätts.

Invandringskontaktpersoner vid NTM-centralerna (asiantuntijahaku.ahtp.fi)

Ett barn som anlänt utan vårdnadshavare får en företrädare genast i början av ankomsten till landet. Företrädaren för vårdnadshavarens talan i barnets angelägenheter och ser till att barnets bästa tillgodoses. Mer information om företrädarnas roll finns i webbutbildningen Kompetent företrädare (på finska). Tillsammans med migrationsverket ansvarar vi för vägledningen av företrädarnas verksamhet och ersättandet av kostnaderna.

Kompetent företrädare (på finska, kotoutuminen.fi)

Företrädarna för de barn som fått uppehållstillstånd ansöker om ersättning från NTM-centralernas och AN-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret).

Ansök om utbetalning – Migration och integration (keha-keskus.fi)


Regional information


Uppdaterad: 16.01.2024