Riktlinjen för arbetstillstånd

Den regionala riktlinjen för anlitande av utländsk arbetskraft grundar sig på utlänningslagen (RP 114/2022). De regionala riktlinjerna anknyter till beviljandet av uppehållstillstånd för arbetstagare och bedömningen av tillgången på arbetskraft och i dem fastställs inom vilka yrkesområden tillgången på arbetskraft har försvårats på yrkesklassnivå. Tillgången på arbetskraft inom olika yrkesområden och branscher varierar beroende på den regionala och lokala arbetsmarknadens struktur och situation. Syftet med den regionala riktlinjen för arbetstillstånd är att stöda tillgången på arbetskraft i NTM-centralernas områden med beaktande av särdragen på varje områdes arbetsmarknad. I riktlinjerna ges en koncis beskrivning av arbetsmarknadssituationen och tillgången på arbetskraft bedöms. Riktlinjen för arbetstillstånd uppdateras av den regionala NTM-centralen en gång i halvåret.

In English: Work permit policy

Rekryteringar från tredjeländer utan utredning av tillgången på arbetskraft

Arbetsgivare verksamma i Finland ska i första hand rekrytera arbetstagare från den arbetskraft som redan finns på arbetsmarknaden. Om man ansöker om uppehållstillstånd för en arbetstagare, ska arbetsgivaren först publicera en annons om den lediga arbetsplatsen på jobbmarknad.fi under minst två (2) veckor för att utreda om det finns arbetskraft på arbetsmarknaden för uppgiften.

Om yrkesområdet ingår i NTM-centralens gällande riktlinje för arbetstillstånd behöver platsen i regel inte förklaras ledig på webbplatsen jobbmarknad.fi för två (2) veckor, utan NTM-centralen har tillsammans med arbetsmarknadsparterna redan gjort en bedömning av att tillgången på arbetskraft i de listade yrkesbranscherna har försvårats i området. Den regionala riktlinjen har således samlat de yrkesbranscher som kan understödas i området utan ovan nämnda utredning om tillgång på arbetskraft.

De regionala riktlinjerna för arbetstillstånd och tillgångsprövningen gäller uppehållstillstånd för arbetstagare och gäller inte till exempel ansökan om uppehållstillstånd som specialsakkunnig eller säsongsarbetare.

Vid rekrytering av en arbetstagare som inte är medborgare i ett EU-land, Island, Norge, Liechtenstein eller Schweiz måste personen huvudsakligen ha ett uppehållstillstånd för arbetstagare eller ett uppehållstillstånd för annat förvärvsarbete.

AN-byråns arbetstillståndstjänster som centraliserat behandlar ansökningar om uppehållstillstånd för arbetstagare behöver som stöd för bedömningen av tillgången på arbetskraft aktuella regionala riktlinjer från NTM-centralerna i de områden där arbetet utförs.

Uppehållstillstånd för arbetstagare beviljas i två faser. Arbets- och näringsbyråns arbetstillståndstjänster utfärdar ett delbeslut gällande uppehållstillståndet för arbetstagare och Migrationsverket fattar det slutgiltiga beslutet. Det delbeslut arbets- och näringsbyrån fattar baserar sig på en helhetsbedömning som innefattar en utvärdering av tillgången på arbetskraft, anställningsvillkoren samt arbetsgivarens och arbetstagarens förutsättningar. När AN-byrån bedömer tillgången på arbetskraft tar den i beaktande arbetsansökande från hela EU-/ESS-området.

Kunnig arbetskraft från utlandet – hur framskrider processen?

Vi presenterar rekryterings- och arbetstillståndsprocessen på mindre än två minuter i följande video:

Kunnig arbetskraft från utlandet (youtube.com)

Bekanta dig även med


Regional information


Uppdaterad: 26.02.2024