Hyppää sisältöön
Navigeringsmeny
Kotoutumisentukena.fi - ingressi sv

Stödförintegration.fi

Information om integrationsfrämjande lågtröskelverksamhet, samlad på en plats

I webbtjänsten Stödförintegration.fi kan man söka och annonsera om integrationsfrämjande lågtröskelverksamhet, såsom språkklubbar, mötesplatser och kamratstödsgrupper. Utöver verksamhet kan man också annonsera om och söka evenemang och utbildningar som är riktade till anställda och frivilliga. Tjänsten utgör en gemenskap som består av integrationsfrämjande aktörer. Den stöder informationsutbytet och samordningen mellan aktörerna och underlättar arbetet med att vägleda kunder.

Den riksomfattande tjänsten riktar sig till anställda och frivilliga som jobbar med integration och till alla andra som vägleder och ger råd till invandrare. Tjänstens språk är finska och svenska.

All lågtröskelverksamhet som finns i tjänsten grundar sig på frivilligt deltagande och det krävs varken remiss eller myndighetsbeslut för att få delta. Tjänsten sammanställer också information om lågtröskelstöd och -verksamhet för specialgrupper, såsom papperslösa, våldsoffer eller sexuella minoriteter. Det går att söka verksamhet med preciserade sökvillkor, t.ex. målgrupp, språk eller plats. Alla organisationer som lägger ut annonser om sin verksamhet har godkänts av webbtjänstens administratör och annonserna granskas regelbundet.

Webbtjänsten, som har planerats och utvecklats tillsammans av aktörerna i branschen, lyfter fram de regionala lågtröskeltjänsterna parallellt med myndighetsarbetet. Den ger tredje sektorn och andra lågtröskeltjänster en starkare koppling till helheten av integrationsfrämjande verksamhet. Stöd för integration kan erbjudas på ett mer mångsidigt, preciserat och systematiskt sätt.

Webbtjänsten möjliggör även aktuell och tillförlitlig kommunikation mellan aktörerna och från gräsrotsnivå till beslutsfattare samt en multiprofessionell plattform för planmässigt gemensamt utvecklande som drar nytta av expertisen och lyfter fram regionala överlappningar och brister i de integrationsfrämjande tjänsterna. Avsikten med webbtjänsten är också att skapa nya möjligheter för samarbete mellan olika aktörer.

Webbtjänsten administreras av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland.

Kapslade applikationer

Regional information


Uppdaterad: 05.10.2022