Hyppää sisältöön
Navigeringsmeny
Kotoutumisentukena.fi - ingressi sv

Stödförintegration.fi

Den riksomfattande webbtjänsten stödförintegration.fi är till nytta för alla som i sitt arbete eller på sin fritid möter personer som talar ett främmande språk. Även invandrare själva kan utnyttja tjänsten genom att söka verksamhet som stöder den egna integrationen.

Verksamhet med låg tröskel stöder integrationen på ett viktigt sätt och kompletterar de integrationstjänster som myndigheterna erbjuder. Verksamhet med låg tröskel är bland annat språkklubbar och språkkurser, kamratgrupper, individuell rådgivning och motionshobbyer.

Eftersom verksamheter med låg tröskel erbjuds av ett stort antal olika aktörer, bland annat organisationer, läroanstalter och kommuner, har vi utvecklat webbtjänsten stödförintegration.fi som har samlat verksamheterna på en plats. Tjänsten upprätthålls av NTM-centralen i Nyland. På stödförintegration.fi kan man söka och anmäla verksamhet som stöder integrationen runt om i Finland.

Gemensam webbtjänst för aktörer inom integration

Stödförintegration.fi har skapats som en gemensam webbtjänst för dem som möter personer som talar ett främmande språk för att underlätta informationsutbytet mellan olika aktörer. Framför allt har tjänsten planerats som ett verktyg för klienthandledning, så att man inom rådgivningstjänsterna kan vägleda personer som flyttat till Finland att delta i verksamhet med låg tröskel. Tjänsten används bland annat inom sysselsättnings- och socialservicen.

Tjänsten hjälper också till att gestalta det lokala, regionala och riksomfattande utbudet av tjänster med låg tröskel, vilket underlättar myndigheter och andra arbetstagare vars uppgift är att koordinera och nätverka med olika aktörer. När de organisationer som ordnar verksamheten känner till varandras verksamhet minskar dessutom det överlappande arbetet och det är lättare att samarbeta.

Invandrare som kan lite finska eller svenska kan själva också söka verksamhet i tjänsten. Tjänsten fungerar för närvarande på finska och svenska.

Evenemang för nätverkande och kompetensutveckling bland anställda och frivilliga

Utöver verksamhet med låg tröskel samlar tjänsten evenemang och utbildningar för anställda och frivilliga som arbetar med integration på ett ställe. I evenemangskalendern kan man söka och anmäla tillställningar som stärker de anställdas och de frivilligas kompetens i att stöda integrationen och som hjälper till med nätverkandet med andra aktörer.

För att ta i bruk tjänsten ges stöd och även utbildningar ordnas.

Kapslade applikationer

Regional information


Uppdaterad: 23.08.2023