Navigeringsmeny

Mottagande av flyktingar- ingressi

Mottagande av flyktingar

Med mottagande i samband med invandring avses mottagande av såväl flyktingar och asylsökande som personer som får tillfälligt skydd. Samordnandet och förvaltningen av mottagandet av flyktingar i Finland sköts av inrikesministeriet med NTM-centralen som regional aktör.

NTM-centralerna:

  • Rådger och vägleder kommunerna samt förhandlar och avtalar med dem om placering av kvotflyktingar och asylsökande som fått uppehållstillstånd i kommunen. I fråga om anvisningen av kvotflyktingar till kommuner samarbetar NTM-centralerna med Migrationsverket.
  • Samarbetar med andra myndigheter samt med frivilligorganisationer.

För mottagande och inkvartering av asylsökande finns ett nätverk av flyktingförläggningar som sköts av kommunerna, staten samt organisationer och privata aktörer. Vid flyktingförläggningarna ordnas grundläggande tjänster för de asylsökande medan deras asylansökan behandlas. Migrationsverket svarar för mottagningen av asylsökande.


Regional information


Uppdaterad: 16.01.2024