Mottagande av kvotflyktingar

Riksdagen beslutar om storleken på den årliga flyktingkvoten i samband med budgeten. Kvoten fördelas på olika medborgarskap och utreseländer genom regeringens beslut utifrån FN:s flyktingorganisation UNHCR:s förslag. Finlands flyktingkvot för 2022 är 1 500 personer medan den tidigare år har varierat mellan 750 och 1050. 

Finland betonar i sin kvotpolitik särskilt omplacering av de mest sårbara grupperna. Sådana grupper är till exempel barnfamiljer och kvinnor i en svår situation (änkor, ensamförsörjare och ensamma). Varje år har cirka tio procent av kvoten reserverats för mottagande av flyktingar som klassas som akuta fall.

Personer som anländer till Finland som kvotflyktingar får flyktingstatus och flyttar direkt till kommunen. En kvotflykting kan komma till Finland först när man har hittat en kommunplats och bostad för honom eller henne. NTM-centralerna ansvarar för att styra kvotflyktingarna till en kommun i samarbete med Migrationsverket och arbets- och näringsministeriet.

Vid NTM-centralen förhandlar vi och kommer överens om kommunplatser med kommunerna i våra områden. Vi stöder och handleder kommunerna och välfärdsområdena i mottagandet av kvotflyktingar samt i genomförandet och utvecklingen av integrationsfrämjande tjänster i samarbete med sektorsövergripande nätverk. 

Kommunen och välfärdsområdet får ersättning av staten för mottagande av kvotflyktingar och ordnande av tjänster som stöder integrationen. Vid NTM-centralen ger vi också kommuner och välfärdsområden råd och handledning i hur man ansöker om ersättningar.

Videor från Kompetenscentret för integration av invandrare om mottagande av kvotflyktingar till kommunen

 

Regional information


Uppdaterad: 16.01.2024