Partnerskapsprogrammet för integration

Partnerskapsprogrammet för integration stöder effektiviteten i det arbete som främjar integration och samhällets mottaglighet genom att föra samman aktörer samt öka det sektorsövergripande och flerstämmiga samarbetet. I partnerskapsprogrammet bygger man upp ett nätverk av aktörer som arbetar med integration och samhällets mottaglighet. Partnerskapsprogrammets riksomfattande verksamhet koordineras av arbets- och näringsministeriets kompetenscenter för integration av invandrare. Den regionala verksamheten koordineras däremot av NTM-centralerna.

Partnerskapsprogrammets verksamhet grundar sig på aktörernas behov och synpunkter. Du kan anmäla en organisation eller ett projekt som aktör i partnerskapsprogrammet i webbtjänsten integration.fi.

Partnerskapsplattformen för integration är en samarbetsplattform för aktörer inom integration, mottagande av flyktingar och invandring. Plattformen stöder sektorsövergripande samarbete inom olika teman.

 


Regional information


Uppdaterad: 18.01.2024