Främjande av integration

Vid NTM-centralen ansvarar vi för att främjandet av integrationen koordineras, utvecklas och samordnas i regionerna. Till våra uppgifter hör också att följa upp integrationen regionalt.  
 
Vi erbjuder kommunerna och AN-byråerna handledning, rådgivning och stöd i frågor som gäller integration. Vi ansvarar också för att planera, upphandla och övervaka integrationsutbildning som genomförs som arbetskraftsutbildning.

Vi har ett brett samarbete med aktörer som arbetar med integration och vi koordinerar verksamheten inom partnerskapsprogrammen för integration i regionerna. Partnerskapsprogrammen är öppna nätverk som för samman samfund, organisationer, kommuner, företag och myndigheter. Tillsammans främjar vi integrationsrelaterade teman som utgår från de behov som aktörerna i nätverket har.    

Partnerskap i integration (ESF+)

Partnerskap i integration är ett riksomfattande projekt som koordinerar helheten Fungerande vardag för invandrade i Europeiska socialfondens program Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027. Temat består av fyra innehållsområden där det ordnas en riksomfattande projektansökan.

Läs mera:

Partnerskap i integration (ESF+)


Regional information


Uppdaterad: 16.01.2024