Integration.fi

Webbtjänsten integration.fi riktar sig till personer som i sitt arbete möter invandrare och till aktörer som främjar integration och tar emot flyktingar. Webbtjänsten innehåller information och aktuella nyheter om integration, integrationstjänster, tillämpning av integrationslagen och mottagande av flyktingar. På integration.fi finns också webbutbildningar för nya integrationsexperter och företrädare för minderåriga som anlänt utan vårdnadshavare samt Integrationsdatabasen och databasen Integrationsindikatorer som innehåller aktuella statistik- och indikatoruppgifter om integration och invandring. Tjänsten upprätthålls av arbets- och näringsministeriets kompetenscenter för integration av invandrare. Vid NTM-centralerna har vi ett nära samarbete med kompetenscentret för integration av invandrare.


Regional information


Uppdaterad: 17.11.2023