Navigeringsmeny
Saavutettavuusseloste

Tillgänglighetsutlåtande

Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller webbtjänsten www.ely-keskus.fi och har utarbetats 13.10.2020. Webbplatsen omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som kräver att offentliga sektorns webbplatser ska vara tillgängliga.

Vi har själva utvärderat tillgängligheten av tjänsten i detta skede

Webbplatsens tillgänglighetsstatus

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Innehåll som inte är tillgängligt (delvis på finska)

3. Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav på tillgänglighet.

1. Ei kuulu lainsäädännön piiriin

  • käyttäjien tai muiden ulkopuolisten tahojen palvelussa julkaisemia sisältöjä, jotka eivät ole palveluntarjoajan itsensä tuottamia, rahoittamia tai valvomia
  • karttoja, joita ei ole tarkoitettu navigointikäyttöön (esim. sää- tai maastokarttoja)
  • toimisto-ohjelmien tiedostoja (esim. doc, pdf, odt), jotka on julkaistu ennen 23.9.2018
  • verkkosisältöön, joka on arkistoitu ennen 23.9.2019
  • suoria video- tai äänilähetyksiä, joita ei tallenneta säilytettäväksi tai uudelleen julkaistavaksi
  • video- tai äänitallenteita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020

2. Oproportionell börda

På webbplatsen finns många filer skapade med kontorsprogram som har publicerats efter 23.9.2018. En del av dem har ännu tillgänglighetsbrister på grund av den stora omfattningen av webbplatsen och därmed den stora arbetsbördan för att göra den fullt tillgänglig. Dessa brister kommer att rättas till slutet av 2020.

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist på vår webbplats?

Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den.

Per e-post

ely@verkkopalvelut.zendesk.com

Tillsynsmyndighet

Om du märker brister i tillgängligheten på webbplatsen, påtala först bristerna för oss som driver webbplatsen. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor.

På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en tillgänglighetsklagan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonnummer växeln 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra webbplatsens tillgänglighet

Vi har förbundit oss vid att förbättra tillgängligheten till digitala tjänster

En extern sakkunnig testar webbtjänstens tillgängligheten för tillfället.