Kontinuerligt lärande

Med kontinuerligt lärande avses livslångt lärande som sträcker sig över olika livsområden.

Reformen av det kontinuerliga lärandet ingår i Finlands regeringsprogram och genomförandet fortsätter över den nuvarande regeringsperioden. I reformen granskas bl.a. utbudet av utbildning, finansiering och utkomst under studietiden. Riktlinjerna för reformen blev klara i slutet av 2020.

Parlamentarisk reform av det kontinuerliga lärandet (på finska, valtionneuvosto.fi)

I reformen av det kontinuerliga lärandet granskas kompetens, utbildningsutbud, utkomst och arbetslivets behov som en helhet hos personer i arbetsför ålder.

NTM-centralerna har en regional koordinationsuppgift för kontinuerligt lärande

NTM-centralerna har koordinatorer för kontinuerligt lärande som bildar ett riksomfattande nätverk. De samarbetar med läroanstalter, andra tjänsteproducenter, företag, kommunala aktörer, arbets- och näringstjänsterna och andra intressentgrupper. 

Målet är att samla aktörer och tjänster för kontinuerligt lärande samt att tillsammans skapa idéer och främja nya experiment för kontinuerligt lärande som motsvarar kundernas behov.

Arbetslivet förändras

De viktigaste förändringsfaktorerna som påverkar den arbetsföra befolkningens framtida kompetensbehov är globaliseringen, den teknologiska förändringen och förändringen i befolkningens åldersstruktur.

  • Den teknologiska utvecklingen förändrar avsevärt var tredje arbetsuppgift.
  • Yrken försvinner, men det uppstår också nya yrken i och mellan olika branscher. 
  • Nya lediga arbetsplatser förutsätter högre eller olika slags kompetens.
  • Både sättet att utföra arbetet och arbetsmiljöerna förändras, vilket förutsätter nya färdigheter och förmåga att anpassa sig till förändringarna.
  • Nya former av självsysselsättning ökar och utmanar till många delar verksamhetsmodellerna i det traditionella arbetslivet.
  • Allmänna arbetslivsfärdigheter såsom interaktionsfärdigheter, att leda sitt eget arbete, företagarfärdigheter, digitala färdigheter och färdigheter för hållbar utveckling betonas.
  • De äldres roll i arbetslivet ökar.
  • Befolkningsutvecklingen förutsätter en ökad invandring.

Reform av kontinuerligt lärande behövs

Utmaningarna i nuläget är att tjänsteutbudet är splittrat och utbildningsutbudet inte motsvarar arbetslivets behov. Tjänster för kompetensutveckling gestaltas inte tydligt för alla målgrupper, såsom arbetsgivare eller arbetstagare.

Många som bara har grundskolan eller en svag färdighetsnivå som grund ligger i farozonen, och å andra sidan hopar sig kompetensutvecklingen för redan utbildade personer som kan söka och använda utbildningstjänster. Det behövs fler möjligheter att skräddarsy utbildningar och skapa flexibelt, arbetslivsorienterat innehåll samt möjliggöra studier för alla under arbetskarriären i livets olika skeden.

Reformens mål

Målet är att kontinuerligt utveckla individernas kompetens och öka företagens förmåga att styra kompetens, förnyelse och tillväxt. Kompetenstjänster och andra tjänster för personkunder samt företagstjänster för företag kopplas närmare varandra.

Om du vill diskutera helheten av kontinuerligt lärande eller utvecklingsidéer, tveka inte att ta kontakt med koordinatorn för kontinuerligt lärande i din region.

Koordinatorer för kontinuerligt lärande vid NTM-centralerna


Regional information


Uppdaterad: 28.11.2023