Navigeringsmeny

Integration och invandring - ingressi

Integration och invandring

Vid NTM-centralerna sköter vi regionalt uppgifter i anslutning till främjande av integration, mottagande av flyktingar, arbetskraftsinvandring och goda befolkningsrelationer. Vi stöder och samarbetar tväradministrativt med aktörer som arbetar med invandring och integration.

Vid NTM-centralerna ansvarar vi för att främjandet av integrationen koordineras, utvecklas och samordnas i regionerna. Till våra uppgifter hör också att följa upp integrationen.

Du kan bekanta dig med kommunernas integrationsprogram regionvis i tjänsten integration.fi.

Vid NTM-centralen kommer vi överens med kommunerna om att ta emot flyktingar och ansvarar för familjegrupphemsverksamheten för minderåriga som anlänt utan vårdnadshavare. NTM-centralen fattar beslut om ersättning till kommunerna för kostnader i anslutning till mottagandet av flyktingar.

Vi främjar arbets- och utbildningsbaserad invandring i regionerna genom att följa upp tillgången på kompetent arbetskraft och utvecklingen av arbetsmarknaden. Vi utvecklar nationella internationella rekryteringsmodeller, utarbetar regionala riktlinjer för arbetstillstånd samt främjar Talent Boost-verksamheten.

Partnerskap och att främja goda befolkningsrelationer är utmärkande i vår verksamhet.

Vid alla femton NTM-centraler finns utsedda invandringskontaktpersoner.

Arbets- och näringsministeriet styr de regionala NTM-centralerna.

Migrationsverket samordnar mottagningsverksamheten för asylsökande.


Regional information


Uppdaterad: 07.03.2024