Navigeringsmeny
Yrityksen kansainvälistyminen - ingressi sv

Internationalisering

Som en del av nätverket Team Finland erbjuder NTM-centralerna internationaliseringstjänster till små och medelstora företag som söker tillväxt och internationalisering.

De tjänster NTM-centralen erbjuder företag som ska inleda exportverksamhet är

  • export- och internationaliseringsrådgivning
  • rådgivning och stöd för internationaliseringsfinansiering
  • hjälp att hitta olika informationskällor och tjänster som erbjuds av samarbetspartner
  • internationaliseringsevenemang

Genom att man kontaktar Team Finland-tjänsten med webbtjänstens kontaktblankett eller Team Finland-koordinatorn, öppnas dörrarna till både NTM-centralens och de övriga Team Finland-organisationernas tjänster. Vi söker upp den expert eller tjänst som lämpar sig bäst för kundens behov. Vi samarbetar även intensivt med lokala utvecklingsbolag, handelskammare och företagarorganisationer.

Livsmedlens exportstig

Livsmedelsbranschens exportstig som byggts upp i samarbete med Team Finland -nätverket beskriver exportens processer och tidslinje, genom att fungera som stöd planeringen och uppbyggandet av exportverksamheten.  

Exportstigen som byggts upp i ett omfattande samarbete aktörerna emellan hjälper företagen att hitta den rätta offentliga tjänsten i rätt tid. Exportstigen klarlägger djungeln av offentliga tjänster.

Från NTM-centralen kan du få stöd med utvecklingen och finansieringen i det förberedande skedet när internationaliseringen inleds.


Regional information