Navigeringsmeny

Yrityksen kansainvälistyminen - ingressi sv

Internationalisering

Som en del av nätverket Team Finland erbjuder NTM-centralerna internationaliseringstjänster till små och medelstora företag som söker tillväxt och internationalisering.

De tjänster NTM-centralen erbjuder företag som ska inleda exportverksamhet är

  • export- och internationaliseringsrådgivning
  • rådgivning och stöd för internationaliseringsfinansiering
  • hjälp att hitta olika informationskällor och tjänster som erbjuds av samarbetspartner
  • internationaliseringsevenemang

Genom att man kontaktar Team Finland-tjänsten med webbtjänstens kontaktblankett eller Team Finland-koordinatorn, öppnas dörrarna till både NTM-centralens och de övriga Team Finland-organisationernas tjänster. Vi söker upp den expert eller tjänst som lämpar sig bäst för kundens behov. Vi samarbetar även intensivt med lokala utvecklingsbolag, handelskammare och företagarorganisationer.

Verktyg för olika stadier av export och internationalisering

Upptäck de digitala servicekanaler som nätverket Team Finland erbjuder. Dessa verktyg gör det lättare för ditt företag att hitta samarbetsmöjligheter och hjälper dig att bättre få kontroll över målmarknaden.


Regional information


Uppdaterad: 28.03.2024