Navigeringsmeny

Elänperusteiset tuet - ingressi sv

Djurbaserade stöd

Avsikten med de djurbaserade stöden är att trygga en lönsam och kontinuerlig produktion.

Till renägare betalas ett årligt stöd per djur enligt det antal livrenar man haft i sin ägo. Ansökan om stöd inlämnas till NTM-centralen i Lappland.

NTM-centralernas kontaktuppgifter (på finska):

Övriga djurbaserade stöd sökes hos kommunens landsbygdsmyndighet, läs mer på Livsmedelsverkets webbsidor:


Regional information


Uppdaterad: 17.11.2023