Navigeringsmeny

Fritidsfiske - Ersättningar till ägare av vattenområden

Ersättningar till ägare av vattenområden

NTM-centralens fiskerimyndigheter delar årligen ut ersättning till dem som äger vattenområdena för användning som gäller utnyttjande av de allmänna fiskerättigheterna och fiskeguideverksamhet. Ägarersättningarna delas ut till fiskeriområdena, som fördelar dem vidare till dem som äger vattenområdena. Ersättningarna betalas ur de medel som insamlats via fiskevårdsavgifterna. Ersättningarna betalas utan särskild ansökan. Ägarersättningar på högst 50 euro används direkt av fiskeriområdet. En del av dem som äger vattenområden styr dessutom ersättningarna till fiskeriområdena för vård av fiskevattnen.


Regional information


Uppdaterad: 17.11.2023