Navigeringsmeny

Mehiläistalouden pesäkohtainen tuki sv

Stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen

För att stöd ska beviljas förutsätts att biodlaren den 31 maj varit innehavare av minst femton övervintrade bisamhällen under produktionsperioden. Ansökan om stöd lämnas till NTM-centralen i Norra Savolax med blankett 204. Du kan ansöka om stöd elektroniskt i Viputjänsten. Information om följande stödansökan publiceras separat. Närmare information om stödet för biodling ingår i de anvisningar för ansökan som finns i anslutning till blanketten.

Blanketter:

NTM-centralernas kontaktuppgifter (på finska):


Regional information


Uppdaterad: 17.11.2023