Navigeringsmeny

Asioi verkossa - Yritystukien sähköinen asiointi - SVE

E-tjänster för företagsstöd 

Understöd för utvecklande av företag

Finansiering under den nya EU-programperioden 2021–2027

För understöd för utvecklande av företag finns i huvudsak endast medel ur EU-programmen tillgängliga.

Kriterierna för att ansöka om finansiering under EU-programperioden 2021–2027 och information om det elektroniska ansökningssystemet EURA2021 ges närmare på sidan Strukturfonder.fi

Ansökan om nationell finansiering

För närvarande kommer nationella understöd för utvecklande av företag endast finnas tillgängliga för följande ändamål:

  1. investerings- och utvecklingsprojekt till följd av den plötsliga omstruktureringen, i Kemi-Torneå och Nådendal,
  2. för projekt för utveckling av internationaliseringskapacitet hos mikro- och småföretag i södra och västra Finland i enlighet med tillväxtaccelerationsprogrammet. Se programmet för tillväxtaccelerator för mer information.
  3. projekt för utveckling av ny företagsverksamhet inom torvbranschen

Ansökningar för ovan nämnda ändamål lämnas in elektroniskt i Regionförvaltningens e-tjänst (sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv).

Innan du lämnar in ansökan rekommenderar vi att du att kontakter NTM-centralens finansrådgivning för små och medelstora företag per telefon 0295 024 800, för att utreda projektets finansieringsmöjligheter, alternativ och finansieringskällor (EU-programmet (2021–2027) eller nationell finansiering).

Du kan även kontakta NTM-centralens finansieringsexpert.

Bekanta dig också med NTM-centralens riktlinjer för finansiering för att reda ut projektets finansieringsmöjligheter inom det område där ditt utvecklingsprojekt genomförs.

Tidigare beslut

Regionförvaltningens e-tjänst (sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv)

  • Ändringsansökningar
  • Ansökan om utbetalning
  • Endast elektronisk ansökan

Nationell stödmodell för företag som drabbas av nedläggningen av torvproduktionen 2022–2024

Arbets- och näringsministeriet har utarbetad en nationell stödmodell för företag som drabbas av den snabba nedläggningen av torvproduktionen. Stödformerna är stöd för skrotning av torvmaskiner och understöd för utvecklande av företag kan användas affärsverksamhet förnyas och utvecklas. Avträdelsestöd för torvproduktion är under beredning.

Transportstöd

Transportstöd söks elektroniskt från och med den 1 januari 2021 i regionförvaltningens e-tjänst:

Anvisningar för transportstöd

Anvisningar för ansökan om regionalt transportstöd (pdf, på finska)

Understöd för utvecklande av verksamhetsmiljön till offentliga och privata sammanslutningar som inte drivs i vinstsyfte

Regionförvaltningens e-tjänst (sähköinenasiointi.ahtp.fi)

  • Ändringsansökan
  • Ansökan om utbetalning
  • Endast elektronisk ansökan

OBS! I enlighet med lagen (758/2021), som trädde i kraft den 1 november 2021, ansökan om bidrag för utveckling av verksamhetsmiljön är planerad att öppna våren 2022.

Vägledning i användning av den elektroniska tjänsten för ansökan om företagsstöd i regionförvaltningens e-tjänst fås vid behov via FöretagsFinlands telefontjänst, tel. 0295 020 500.


Regional information


Uppdaterad: 17.11.2023