Hyppää sisältöön
Navigeringsmeny

Maatilojen kehittäminen - ingressi sv

Utveckling av gårdsbruk

 NTM-centralerna beviljar understöd för gårdsbrukens investeringar och utveckling av verksamheten. Med hjälp av investeringsstöd strävar man efter att utveckla och stöda gårdsbrukens struktur och konkurrenskraft.

NTM-centralen finansierar landsbygdsföretagare vid generationsväxling och ägarbyte genom startbidrag för unga jordbrukare.

Kostnaderna för affärsverksamhetsplanen som krävs i bilagorna kan omfatta en kostnadskalkyl för investeringar.

Man kan söka om ersättning för icke-produktiva investeringar för anläggning av våtmarker samt inhägnande och inledande röjning av vårdbiotoper och naturbeten.

Neuvo 2020 är ett nytt rådgivningssystem för jordbruk och vars rådgivningstjänster är avsedda för alla odlare. Med hjälp av Neuvo 2020 kan odlare be om råd angående stödvillkor och i samband med detta låta göra en energiplan, miljöplan eller hälsovårdsplan för animalieproduktionsdjur för gården.


Regional information


Uppdaterad: 15.03.2023