Navigeringsmeny

Toimintaryhmät - ingressi sv

Leader-grupper 

Leader-grupperna är en lokal utvecklarinstans som tillsammans med företag, privatpersoner och offentliga organisationer för fram önskemål och behov på gräsrotsnivå gällande utveckling av landsbygden.

Leader-gruppernas huvudsakliga uppgift är att aktivera och sporra människor och företag i regionen att delta i omfattande utvecklingsverksamhet och samarbete.

Leader-grupperna startar inom sina regioner upp projekt och annan verksamhet, enligt program de själva gjort, tillsammans med temaprogram, övriga utvecklingsprojekt och organisationer.

Leader-grupperna har självständig beslutanderätt. Det program de gjort upp genomförs i separata utvecklingsprojekt. Leader-gruppen behandlar inkomna projektförslag och ger utlåtande till NTM-centralen om dem.

NTM-centralen fattar de slutliga finansieringsbesluten. NTM-centralen kan bevilja bidrag endast till ett sådant projekt som den lokala Leader-gruppen har förordat.

Ansökan om finansiering för Leader-projekt

Även ansökan om finansiering för Leader-projekt har inletts för finansieringsperioden 2023–2027.

NTM-centralernas kontaktuppgifter (på finska):


Regional information


Uppdaterad: 12.02.2024