Navigeringsmeny

Uhanalaisten kalakantojen suojelu ja hoito sv

Skydd och vård av utrotningshotade fiskbestånd

Enligt hotklassificeringen av arter i Finland (2010) klassificeras havsöring och insjölax bland vandringsfiskarna som akut hotade och vandringssik, ål samt öringsbestånd i inlandsvatten söder om polcirkeln som starkt hotade. För att trygga bevarandet av fiskarterna och -bestånden har strategier och program lagts upp.

NTM-centralens myndigheter för fiskerihushållning planerar, främjar och utför nödvändiga åtgärder för att återuppliva och främja en balanserad utveckling av fiskbeståndet. Genom en planerad och effektiv vård och reglering av fisket ser man till att fiskresurserna hålls genetiskt mångformiga och produktiva.


Regional information


Uppdaterad: 17.11.2023