Navigeringsmeny

Arealbaserade stöd - ingressi

Arealbaserade stöd

Avsikten med de arealbaserade stöden är bland annat att trygga en lönsam och kontinuerlig produktion och att skydda miljön.

NTM-centralen har hand om följande stöd:

Miljöavtal och ekologisk produktion

Miljöavtalen består av olika åtgärder som främjar vattenskyddet inom lantbruket, lantbruksnaturens mångfald och genetiska mångfald. Lämna in ansökan om avtal till NTM-centralen i samband med den samlade stödansökan. Avtalen är 5-åriga.

Ekologisk produktion främjar återanvändning av säkra organiska gödslingsämnen och ökar växt- och djurarternas mångfald samt en mer artspecifik djurvård. En ny förbindelse om ekologisk produktion sökes hos NTM-centralen.

Övriga arealbaserade stöd sökes hos kommunens landsbygdsmyndighet, läs mer på Livsmedelsverkets webbsidor:


Regional information


Uppdaterad: 30.04.2024