Navigeringsmeny

Porotalous ja luontaiselinkeinot sv

Renhushållning och naturnäringar

 NTM-centralen i Lappland behandlar finansieringsansökningarna som berör renskötseln och naturnäringarna på hela renskötselområdet. 

  •  

NTM-centralernas kontaktuppgifter (på finska):


Regional information


på andra webbplatser

Uppdaterad: 17.11.2023