Navigeringsmeny

Kalastuksenvalvonta - ingressi sv

Övervakning av fisket

Målet med övervakningen av fisket är att se till att de lagar och bestämmelser som gäller fisket efterföljs, och att de som fiskar har behövliga tillstånd i ordning. Övervakningen är en central del av det hållbara nyttjandet av fisk- och kräftbestånden.

Fiskeövervakningen sköts av fiskeövervakare, polisen, fiskemyndigheterna, gränsbevakningsväsendet och Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare och tullen. Som fiskeövervakare godkänns den som har avlagt fiskeövervakarprov, har rättshandlingsförmåga, är uppriktig och pålitlig och vars personliga egenskaper passar för uppgiften. Övervakaren måste godkännas av NTM-centralen.

Fiskeövervakaren måste förutom att godkännas av NTM-centralen även ha fullmakt av fiskeriområdet, delägarlaget eller vattenområdets ägare att övervaka fisket.

Fiskeövervakaren måste ha ett fiskeövervakarkort som han vid behov visar upp för fiskaren. 

Lagstiftning om fiske

Lagstiftning som gäller fritidsfiske hittas enklast i Finlex, statens författningssamling, där både uppdaterad lagstiftning och jord- och skogsbruksministeriets förordningar finns samlade.


Regional information


Uppdaterad: 17.11.2023