Navigeringsmeny

Vesiviljelyrekisteri sv

Vattenbruk 

Registrering av vattenbruksanstalter

NTM-centralernas myndigheter för fiskerihushållning upprätthåller ett vattenbruksregister där alla fisk- eller kräftodlingsanläggningar, naturfoderdammar, anläggningar för romkläckning och metesdammar.

Den som utövar vattenbruk är skyldig att lämna upplysningar om sin anläggning till den NTM-centralen vars område verksamheten ligger. Uppgifterna i registret behövs bland annat för bekämpningen av fisk- och kräftsjukdomar samt för statistik och forskning. Vattenbruksregistret ägs av Livsmedelsverket.

NTM-centralernas ansvarområdet miljö och naturresurser ger tilläggsupplysningar om de miljötillstånd som krävs för att bedriva vattenbruk.

NTM-centralernas experter:


Regional information


Ta kontakt

Uppdaterad: 21.11.2023