Navigeringsmeny
Vesiviljelyrekisteri sv

Vattenbruk 

Registrering av vattenbruksanstalter

NTM-centralernas myndigheter för fiskerihushållning upprätthåller ett vattenbruksregister där alla fisk- eller kräftodlingsanläggningar, naturfoderdammar, anläggningar för romkläckning och metesdammar.

Den som utövar vattenbruk är skyldig att lämna upplysningar om sin anläggning till den NTM-centralen vars område verksamheten ligger. Uppgifterna i registret behövs bland annat för bekämpningen av fisk- och kräftsjukdomar samt för statistik och forskning. Vattenbruksregistret ägs av Livsmedelsverket.

NTM-centralernas ansvarområdet miljö och naturresurser ger tilläggsupplysningar om de miljötillstånd som krävs för att bedriva vattenbruk.

NTM-centralernas experter:


Regional information


Genvägar
  • Kundservice för miljöfrågor
    0295 020 901 mån.–fre. kl. 9–16 (lna/mta)
    ​​​​​​​Obs.! 21.6. -13.8. kl. 9-15
  • kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi