Navigeringsmeny

Trädgårdsstöd - ingressi

Trädgårdsstöd

Trädgårdsstöden syftar till att stöda den inhemska produktionen av trädgårdsväxter samt trygga de producerade livsmedlens kvalitet och tillräcklighet.

Stöd för växthusproduktion betalas på basis av den areal som används (minst 300 m2) för produktion i uppvärmda växthus. Stöd för växthusproduktion sökes elektroniskt i Vipu-tjänsten eller hos NTM-centralen.

Lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp kan endast fås för skogsbär och skogssvamp som plockas och lagras inom området för nordligt stöd för att delvis ersätta kostnaderna för långvarig lagring av skogsbär och skogssvampar. Lagringsstöd för skogsbär och svampar sökes hos NTM-centralen i Lappland.

Stöd för lagring av trädgårdsprodukter betalas för det lagerutrymme som används till lagring av inhemska frilandsgrönsaker. Lagringsstöd för trädgårdsprodukter sökes hos NTM-centralen i Egentliga Finland eller NTM-centralen i Österbotten.

NTM-centralernas kontaktuppgifter (på finska):


Regional information


Uppdaterad: 17.11.2023