Navigeringsmeny
Maaseudun kehittäminen sv

Utveckling av landsbygden

Illustrationsbild

NTM-centralerna hjälper med att göra landsbygden en ännu bättre plats för att bo, leva och driva företag. NTM-centralerna beviljar stöd från landsbygdsfonden som man kan ansöka om för bland annat

  • jordbrukens investeringar och utveckling
  • investering i och utveckling av små och medelstora företag som utövar förädling av jordbruksprodukter
  • landsbygdens mikroföretags och små företags investeringar och utveckling
  • projekt som ökar näringarnas verksamhetsmöjligheter och landsbygdens livskraft

Varje NTM-central har utarbetat en regional landsbygdsstrategi. På basis av dessa har jord- och skogsbruksministeriet utarbetat Programmet för utveckling av landsbygden för finansieringsperioden 2014–2020.


Regional information


Regional information

Maaseudun kehittäminen - Pohjois-Savo

Maaseutuohjelma eli virallisemmin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020 on työkalu, jolla tehdään maaseudusta parempi paikka. Rahoitamme maatilojen, maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta harjoittavien pk-yritysten ja maaseudun mikroyritysten investointeja ja kehittämistä. Tukea myönnetään myös elinkeinoja kehittäville ja maaseudun elinvoimaisuutta lisääville hankkeille.

Maaseuturahaston haku on jatkuva, mutta hakemukset käsitellään ELY-keskuksessa valintajaksoittain. Rahoitettavien hankkeiden valinnassa ELY-keskus käyttää valtakunnallisia valintakriteereitä, joiden tarkoitus on taata hakijoiden avoin ja tasapuolinen kohtelu sekä varojen kohdentuminen hankkeisiin, jotka parhaiten toteuttavat valtakunnallisen ohjelman ja alueellisen suunnitelman painotuksia.

Maaseutu 2020 logo.Maaseuturhaston EU-lippu logo.

Ota yhteyttä Pohjois-Savon ELY-keskuksen asiantuntijaan ja esitä ideasi!
Asiantuntijat neuvovat hakemuksen tekemisessä.
 

Valintajaksot vuodelle 2020 ja alkuvuodelle 2021

Hanke- ja yritystukien haku on jatkuvaa. Pohjois-Savon ELY-keskukseen jätetyt tukihakemukset ratkaistaan valintajaksoittain alla olevan mukaisesti.

Yritystuet


1.-31.10.2020
1.-30.11.2020
1.12.2020-31.1.2021

Yritysryhmähankkeisiin sovelletaan yritystukien valintajaksoja (asetus 1174/2014 2 § 1. mom. 9. kohta).

Hanketuet

1.4.-30.9.2020
1.10.2020-22.1.2021

 Pohjois-Savon ELY-keskuksen myöntövaltuus vuodelle 2020 hanke- ja yritystukiin on noin 5,7 miljoonaa euroa.

Linkit:

 

Maatinki

Pohjois-Savon ELY-keskus järjestää kaksi kertaa vuodessa maaseutuohjelmaa käsittelevän kokouksen – Maatingin. Tilaisuus on avoin kaikille maaseudun toimijoille, keskeisille sidosryhmille ja maaseudun kehittämisestä kiinnostuneille. Tilaisuuksien tavoite on parantaa maaseudun toimijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista sekä käsitellä maaseutuohjelman toimeenpanoa ja tavoitteiden toteutumista. Ota meihin yhteyttä, mikäli haluat mukaan Maatinkiin!


Maatingilla on nyt myös avoin Facebook -ryhmä nimeltä Maatinki - maaseudun kehittäjille Pohjois-Savossa.

 

Lisätietoja maaseudun tuista Pohjois-Savon ELY-keskuksessa:

Pohjois-Savon maaseutuohjelma:
yksikön päällikkö Juha Kaipiainen, puh. 0295 026 692
maaseutukoordinaattori Henna Huovinen, puh. 0295 026 604

Yritystuet:
yritystutkija Pekka Stjerna, puh. 0295 026 625

Hanke- ja yritystuet:
maaseutuasiantuntija ja kehittämisvastaava Jaana Tuhkalainen, puh. 0295 026 697

Leaderasiat:
maaseutuasiantuntija Pirjo Ikäheimonen, puh. 0295 026 639

Maatalouden investointituet:
Juha Ikäheimo, puh. 0295 026 010
Eija Eskelinen, puh. 0295 026 704
 

sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi