Navigeringsmeny

Styrning av gårdarnas produktion, jordbrukarstöd och övervakninga - ingressi

Styrning av gårdarnas produktion, jordbrukarstöd och övervakning

 NTM-centralerna har som uppgift att administrera uppgifter som berör ansökning, utbetalning och övervakning av jordbrukarstöd, samt att trygga säkerheten hos produktionsförnödenheterna och växthälsan inom jord- och skogsbruket.

En förutsättning för beviljande och utbetalning av EU-stöd är tillräcklig tillsyn över medelsanvändningen.

NTM-centralernas kontaktuppgifter


Regional information


Uppdaterad: 26.01.2023