Navigeringsmeny
Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitus - ingressi sv

Finansiering av renhushållning och naturnäringar

Finansiering för etablering och investeringar för personer som utövar renskötsel eller naturnäringar samt renbeteslagens investeringar

Personer som utövar renskötsel eller naturnäringar kan söka investerings- och startstöd från NTM-central i Lappland. Stöden sökes elektroniska via Hyrrä-E-tjänsten.

Ansökan är fortlöpande, men besluten görs periodvis för stöd, perioderna är:

  • 16.1-15.4
  • 16.4-15.6
  • 16.6-15.9
  • 16.9-15.1

 

Finansiering för forskningsprojekt och utredningar som främjar renskötseln, naturnäringarna och utvecklingen av skoltområdet

Lapplands NTM-central beviljar finansiering för forskningsprojekt som befrämjar renskötsel och naturnäringar samt utvecklingsverksamhet för skoltområden eller producerar information som stöd för beslutsfattande. Ansökan om forskningsfinansiering är öppen årligen. Forskningsbidrag beviljas ur lantbruksekonomins  utvecklingsfond (Makera).

Forskningsfinansiering kan beviljas för forskning och utredning av ekonomiska, sociala, tekniska, miljömässiga, förvaltnings och juridiska frågor som berör renskötsel och naturnäringar. Finansiering kan även beviljas för tävlings- och provbyggnadsverksamhet samt för forskning och utredningar gällande utvecklingsverksamhet för skoltområden.

Finansiering kan beviljas till privat- och offentligrättsliga samfund, fonder samt fysiska personer.

Stöd till renhushållningen per djur (renstöd)

De som bedriver renhushållning beviljas djurspecifikt stöd med stöd av lagen om stöd till jordbruket och trädgårdsskötseln.

Stöd betalas till hushåll (regionerna C3 och C4) enligt antalet levande renar på förteckningen över renar i slutet av renskötselåret. Stödmottagaren måste ha det minimiantal levande renar som årligen bestäms genom statsråd​​ets förordning.

Stödmottagaren ska föra bok över renhushållningens inkomster och utgifter (POMU).

För de levande renar som överskrider det högsta delägarspecifika eller renbeteslagsspecifika antalet levande renar betalas inget stöd. Detsamma gäller för renar som borde ha slaktats (oslaktade renar).​

Ansökningstiden börjar 10.8.2020 och avslutas 1.9.2020. I år kan man för första gången ansöka om stöd för renhushållning i e-tjänsten.

Företags- och utvecklingsprojekt som främjar rennäring och naturnäringar

Läs mer om företags- och utvecklingsstöd.


Regional information


Uppdaterad: 05.10.2022