Navigeringsmeny

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitus - ingressi sv

Finansiering av renhushållning och naturnäringar

Finansiering för etablering och investeringar för personer som utövar renskötsel eller naturnäringar samt renbeteslagens investeringar

Personer som utövar renskötsel eller naturnäringar kan söka investerings- och startstöd från NTM-central i Lappland. Stöden sökes elektroniska via Hyrrä-E-tjänsten.

Ansökan är fortlöpande, men besluten görs periodvis för stöd, perioderna är:

  • 16.1-15.4.
  • 16.4-15.6.
  • 16.6-15.9.
  • 16.9-15.1.

Läs mer:

Finansiering för forskningsprojekt och utredningar som främjar renskötseln, naturnäringarna och utvecklingen av skoltområdet

Lapplands NTM-central beviljar finansiering för forskningsprojekt som befrämjar renskötsel och naturnäringar samt utvecklingsverksamhet för skoltområden eller producerar information som stöd för beslutsfattande. Ansökan om forskningsfinansiering är öppen årligen. Forskningsbidrag beviljas ur lantbruksekonomins  utvecklingsfond (Makera).

Forskningsfinansiering kan beviljas för forskning och utredning av ekonomiska, sociala, tekniska, miljömässiga, förvaltnings och juridiska frågor som berör renskötsel och naturnäringar. Finansiering kan även beviljas för tävlings- och provbyggnadsverksamhet samt för forskning och utredningar gällande utvecklingsverksamhet för skoltområden.

Finansiering kan beviljas till privat- och offentligrättsliga samfund, fonder samt fysiska personer.

Stöd till renhushållningen per djur (renstöd)

För dem som bedriver renhushållning betalas det nationellt djurspecifikt stöd.

Villkoren för beviljandet av stödet är:

  • I slutet av renskötselåret har medlemmarna av hushållet tillsammans minst 80 levande renar
  • Stödmottagaren ska föra bok över renhushållningens inkomster och utgifter

I stöd per djur för renhushållning kan betalas högst 35,00 euro per livren.

Stöd betalas till hushåll enligt antalet levande renar på förteckningen över renar i slutet av renskötselåret. Stödmottagaren måste ha det minimiantal levande renar som årligen bestäms genom statsråd​​ets förordning.

För de levande renar som överskrider det högsta delägarspecifika eller renbeteslagsspecifika antalet levande renar betalas inget stöd. Detsamma gäller för renar som borde ha slaktats (oslaktade renar).​

Ansökningstiden börjar 15.8.2023 och avslutas 7.9.2023. Stöden sökes elektroniska via Vipu-E-tjänsten eller med pappersblankett 227.

Företags- och utvecklingsprojekt som främjar rennäring och naturnäringar

Läs mer om företags- och utvecklingsstöd.


Regional information


Uppdaterad: 17.11.2023