Navigeringsmeny

Sukupolvenvaihdos ja omistajanvaihdos - ingressi sv

Generationsväxling/ägarbyte på gårdsbruk

Med hjälp av etableringsstöd för unga jordbrukare finansierar ELY-centralen landsbygdsföretagare vid generationsväxling och ägarbyte.

Stödet till unga jordbrukare beviljas sökanden som för första gången etablerar sig som driftsledare på en gård och är högst 40 år under det år då den första ansökan om stöd lämnas in.

Till ansökan om startstöd till unga jordbrukare och investeringsstöd för jordbruk ska fogas en affärsverksamhetsplan.


Regional information


Sukupolvenvaihdos ja omistajanvaihdos - linkit Muualla verkossa sv

Uppdaterad: 17.11.2023