Navigeringsmeny
Utveckling av arbetslivet - ingressi

Utveckling av arbetslivet

Arbetslivets kvalitet

NTM-centralerna främjar arbetslivets kvalitet och produktivitet tillsammans med andra aktörer. NTM-centralerna delar även ut arbetslivsinformation till företag och arbetsorganisationer.

Genom att utveckla arbetslivets kvalitet och kompetens kan man stödja företagens och andra arbetsgemenskapers förmåga att förutse olika förändringar i verksamhetsmiljön, förbättra produktiviteten och konkurrenskraften, trygga en kompetent arbetskraft som orkar mer samt främja personalens välbefinnande i arbetet. Ett bra arbete, god ledningspraxis och ett välorganiserat arbete påverkar företagsverksamhetens framgång.

Förbättrandet av kvaliteten på arbetslivet består av en övergripande utveckling där delområdena utgörs av utveckling av ledning och chefsarbete, systematiskt underhåll och utveckling av kompetens, utveckling av affärsverksamhetsprocesser och arbetsprocesser samt främjade av välbefinnandet i arbetet.

Förnyandet av ledarskap och handlingssätt

Förnyandet av ledarskap och handlingssätt är en del av innovationspolitiken. Finansieringen av det ingår i Innovationsfinansieringsverket Tekes uppgiftsområde, då det gäller stödjandet och påskyndandet av företags internationella tillväxt.

Tempo-finansiering är avsedd för finländska aktiebolag: uppstartsföretag, små och medelstora företag och midcapföretag som siktar på internationell tillväxt.

Tempo-finansiering (businessfinland.fi)

ARBETE2030

I programmet ARBETE2030 utvecklar och provar finländska arbetslivsaktörer, experter och arbetsplatser nya verksamhetssätt tillsammans.
 
Genom att förnya verksamhetssätten och uppmuntra till försök kan man påverka Finlands sysselsättning, ekonomi, konkurrenskraft och arbetslivsvarumärke.

ARBETE2030 (ttl.fi)


Regional information


Uppdaterad: 24.11.2022