Navigeringsmeny

Koltta-asiat

Skoltärenden

Skoltärenden hittas i vänstra spalten. Skoltlagen tillämpas i skoltområdet som omfattar byarna i Sevettijärvi-Näätämö och Nellim-Keväjärvi i Enare kommun.

NTM-centralen kan med stöd av skoltlagen stödja bostadsbyggandet för skoltbefolkningen.

Finansiering för företagsverksamhet kan sökas hos NTM-centralerna och lokala Leader-verksamhetsgrupper. Sökanden kan kontakta vilken som helst av de två aktörerna för att komma vidare.


Regional information


Uppdaterad: 17.11.2023