Bildning

Information om bildnings uppgifter

NTM-centralerna ansvarar för bildningsuppgifter och regionutveckling, särskilt gällande utbildning, näringsliv, myndigheter och tredje sektorn, i sitt område. Bildningsuppgifterna på NTM-centralerna omfattar utbildning, kultur och teman från de kreativa branscherna i förening med bland annat internationalitet. De överlappar varandra till exempel i livslång inlärning och handledning, prognostisering och ungdomsgarantin.

 

Uutisia -Sivistys