Miljömedvetenhet och miljöfostran

Miljömedvetenhet innebär motivation, kunskaper och färdigheter som främjar verksamhet som är positiv för miljön. Främjande av miljömedvetande är viktigt eftersom alla fattar större eller mindre miljörelaterade beslut. Vi har också gemensamt ansvar för miljön. Vårt arbete för att stärka miljömedvetenheten kompletterar NTM-centralens övriga arbete för en god miljö. Målet med arbetet med miljömedvetenhet är att förebygga miljöproblem och främja mångsidiga lösningar på befintliga problem.

NTM-centralens experter producerar och sprider miljöinformation i olika sammanhang. Kundservicen för miljöfrågor ger råd i många olika miljöteman. Vi deltar också i regionala och riksomfattande samarbetsnätverk för miljöfostran och beviljar årligen understöd till projekt inom miljöfostran och -upplysning.

Ansök om understöd för projekt inom miljöfostran eller miljöupplysning

Du kan ansöka om understöd från NTM-centralen för ett nationellt eller regionalt betydande försöks- eller utvecklingsprojekt. Understöd kan beviljas alla utom privatpersoner och statliga ämbetsverk. Ansökningstiden är en gång per år på hösten.

Läs mer

Projektbidrag för miljöfostran och miljöupplysning

Delta i samarbetet kring miljöfostran i din region

I nästan alla landskap finns en regional samarbetsgrupp för miljöfostran eller miljömedvetenhet. I dem möts många slags aktörer som på ett eller annat sätt främjar miljömedvetenheten. NTM-centralerna deltar i grupperna i en större eller mindre roll.

Läs mer

Regionala samarbetsgrupper för miljöfostran (på finska)

Undersök miljöteman på webben

Tillförlitlig riksomfattande och regional information om miljöteman finns i webbtjänsterna miljo.fi och vesi.fi, för vilka även NTM-centralerna producerar information.

Fråga om miljöfrågor och våra miljötjänster

Kundservicen för miljöfrågor ger råd i miljöfrågor som sköts av NTM-centralerna och regionförvaltningsverken samt svarar på allmänna miljöfrågor. Det finns en egen rådgivningstjänst för vindkraftsfrågor.

Följ NTM-centralernas information

NTM-centralerna informerar på många kanaler om aktuella fenomen i miljön och om arbetet för miljön. Följ vår information.

Aktuellt


Regional information


Ta kontakt

Uppdaterad: 03.06.2024