Navigeringsmeny
Övriga beslut enligt miljöskyddslagen

Anmälningar enligt miljöskyddslagen

Enligt miljöskyddslagen kräver vissa åtgärder som orsakar olägenheter för miljön anmälan till miljötillståndsmyndigheten eller till tillsynsmyndigheten.

Sanering av förorenad mark (PIMA), återvinning av avfall i markbyggnad (MARA) och till exempel verksamhet som sker på flera kommuners område som orsakar speciellt störande buller (anmälan av buller) kräver anmälan.

Mer om ämnet i webbtjänsten miljo.fi:


Regional information


Ta kontakt

Uppdaterad: 03.06.2024